Historien

Ett lite konfunderat gäng?

Första klotet rullades 2010. Vi var ett 15-tal entusiaster, anförda av Jan Clevberger och Lars Hilton, som startade upp Borgholm Bowls Sällskap. Med bistånd från Borgholms Kommun och ett antal sponsorer kunde vi införskaffa våra första mattor och klot.