Resultat

Final Champion of Champions 2019-20

Vinnare Lajen    2a Bengan    3a  Sten    4a  Kerstin

KM 2020

1. Ingvar  2. Jerry   3. Eroll   4. Kenneth   5. Stefan   6. Lajen   7. Rune
8. Eva   9. Sten   10. Ulf   11. Petter   12. Janne A   13. Anderz
14. Göran   15. Kjell   16. Christer N (med vänster hand)

16 till slutspel i KM 2020