Klubben

Ett lite konfunderat gäng?

Första klotet rullades 2010. Vi var ett 15-tal entusiaster, anförda av Jan Clevberger och Lars Hilton, som startade upp Borgholm Bowls Sällskap. Med bistånd från Borgholms Kommun kunde vi införskaffa vår första matta och klotuppsättning.